photo popshop-baneris-960x350_zpsevme7rhz.gif

baikos.lt

Anekdotai. Humoras.

Anekdotas apie telefonspynę #16

telefonspynė

[GARD]

Amerika. Vaikinas lydi merginą namo po pasimatymo. Prieina prie namo ir vaikinas atsirėmęs viena ranka į durų staktą staiga sako merginai:
– Meri, gal galėtum man pačiulpti….
– Tu ką kvailioji, ant namo slenksčio? O gal kaimynai pamatys!
– Velniai juos nematė tuos kaimynus, tik vieną kartelį pačiulpk ir viskas, Meri…. prašau….
– Ne ne dabar, geriau rytoj.
– Meri, vieną lengvą pačiulpimą…. prašau… Aš gi žinau – tau tai patinka.
– Ne ne ir ne, dabar nečiulpsiu….
– Prašau, Meri, pačiulpk, tu gi tiek kartų tai darei man ir mano draugams….
– Atstok nuo manęs….
Ir taip toliau…
Tuo metu atsidaro durys ir ant durų slenksčio pasirodo užsimiegojusi, susivėlusi jaunesnioji merginos sesuo ir sako:
– Labas vakaras. Tėtis sakė, kad aš jums pačiulpčiau, arba, kad mes su seserimi jums pačiulptumėm, arba, kad jūs pats sau pasičiulptumėt, arba tėtis nusileis ir jūs jam pačiulpsite, bet DĖL DIEVO MEILĖS, PATRAUKITE RANKĄ NUO TELEFONSPYNĖS!

Share Button

Atsitiktinės baikos: