photo popshop-baneris-960x350_zpsevme7rhz.gif

baikos.lt

Anekdotai. Humoras.

Anekdotas apie Petriuką #3

brolis

[GARD]

Baigėsi vasaros atostogos. Mokytoja mokykloje prašo vaikų papasakoti kaip jie praleido vasaros atostogas – ko išmoko, ką nuveikė, ką naudingo sužinojo.
Marytė pasakoja:
– Mes su mama ir senele visą vasarą praleidome kolektyviniame sode. Mes sodinom įvairias daržoves, aš laisčiau lysves ir ravėjau piktžoles.
Mokytoja:
– Šaunuolė, Maryte. Ir ką gi tu supratai?
Marytė:
– Aš supratau, kad visa kas gyva reikalauja kruopščios priežiūros ir, kad gautum gerą derlių, reikia gerokai padirbėti.
Jonukas:
– O mes su tėte visą vasarą ėjome į žvejybą ir medžioklę. Aš išmokau statyti palapinę, kurti laužą. Aš supratau kas yra tikra vyriška draugystė, o be to aš per vasarą įdegiau ir sustiprėjau.
Mokytoja:
– Šaunuolis, Jonuk, o tu, Petriuk, ką veikei per vasaros atostogas?
Petriukas:
– Visumoj tai mes visą vasarą su broliu virtuvėje kalbėjome.
Mokytoja (nepatikliai):
– Tikrai? Ir apie ką gi jūs kalbėjote?
Petriukas:
– Na, pavyzdžiui, man brolis pasakojo, kad kai jis tarnavo Afganistane, kartą sėdėjo apkasuose, jis turėjo 5 granatas, juostą šovinių kulkosvaidžiui ir 5 butelius degtinės. Ant jo pradėjo pulti dušmanai į ataką, tai jis išgėrė visus 5 degtinės butelius, iššaudė iš kulkosvaidžio dušmanų kuopą, o po to su granatomis susprogdino 5 tankus.
Mokytoja klausia:
– Ir ką gi tu, Petriuk, naudingo sužinojai iš to pasakojimo?
Petriukas:
– Na tai, kad……..Nėra ko prie jo girto lįsti!

Share Button

Atsitiktinės baikos: