photo popshop-baneris-960x350_zpsevme7rhz.gif

baikos.lt

Anekdotai. Humoras.

Anekdotas apie mirusį vyrą #159

žmona

vyras ir žmona

[GARD]

Komandiruotėje mirė Jonas. Darbovietėje visi susirūpinę, kaip gi čia dabar taktiškai pranešti jo žmonai, kad ji labai nesisielotų. Visi nutarė, kad geriausiai tokiam reikalui tinka Petras, nes geriau už jį to niekas nepadarys. Visi žino koks jis inteligentas ir moka diplomatiškai atlikti tokius pranešimus.
Petras susiranda Jono butą, paskambina. Ant slenksčio pasirodo Jono žmona ir klausia:
– Kas atsitiko?
Petras kiek sutriko, bet ne tiek, kad prarastų kalbos dovaną.
– Jūs žinote, kad mes su Jonu buvome išvykę darbo reikalais į komandiruotę?
– Žinau. Ir kas?
– Jūs turbūt žinote, kad mes ten gerai uždirbome?
– Žinau. Taip turėjo būti. Ir kas?
– Žinote, mes visus pinigus ten pragėrėme ir ant mergų išleidome. Jonas taip pat.
– Kad jis padvėstų, gyvulys! – sušuko žmona.
– Jau…, – atsiduso Petras.

Share Button

Atsitiktinės baikos: