photo popshop-baneris-960x350_zpsevme7rhz.gif

baikos.lt

Anekdotai. Humoras.

Anekdotas apie lėktuvą #138

negras

[GARD]

Skrenda lėktuvas, tik staiga 5000 metrų aukštyje, kažkas atsitinka varikliui ir lėktuvas pradeda kristi. Tačiau keleivių tarpe pasirodo, yra džinas, kuris atsikelia ir sako:
– Lėktuvas skris toliau, jeigu iš lėktuvo iššoks trys savanoriai. Bet prieš tai, kaip jie iššoks, aš išpildysiu po vieną jų norą.
Pirmasis pasisiūlo negras. Sako džinui:
– Noriu, kad mano šeimai nieko netrūktų.
Po to jis išgėrė už Afrikos laisvę ir iššoko iš lėktuvo.
Po to išėjo du lietuviai. Sako džinui pirmasis lietuvis:
– Man dėžę degtinės.
Antrasis:
– Ir man dėžę degtinės.
Po to jie išgėrė už Afrikos laisvę ir išmetė iš lėktuvo dar du negrus.

Share Button

Atsitiktinės baikos:,