photo popshop-baneris-960x350_zpsevme7rhz.gif

baikos.lt

Anekdotai. Humoras.

Anekdotas apie kareivį #129

senė be dantų

[GARD]

Grįžta kareivis iš karo ir apsistojo pernakvoti kaimo gale pas vieną našlę. Tik taip apsistojo, kad rytą gandas prasinešė per kaimą apie seksualinius sugebėjimus, ir prie trobos išsirikiavo visa eilė našlių ištroškusių sekso. Eina pro šalį aštuoniasdešimtmetė senelė ir pasidomi – ką čia duoda, kad tokia eilė išsirikiavo. Nutarė našlės pajuokauti ir pasakė senelei, kad cukrų duoda.
“Na tada ir aš stovėsiu ir savo eilės sulauksiu“, – mano ji.
Tuo metu ant slenksčio išėjo atsikvėpti kareivis ir klausia:
– O tu senele ko stovi? Juk pas tave ir dantų juk nebėra!
O senelė jam ir atsako:
– Nieko, šūneli, aš pašiulpšiu.

Share Button

Atsitiktinės baikos: